Dienstag, 25. Juni 2013

Li catolic crede in Interlingue

Ci es mi version del catolic crede in Interlingue:

LI CATOLIC CREDE

Yo crede in li unic Deo.
li patre, li omipotent
li creator del ciel e del terra,
e in Jesu Cristo,
su unic filio, de nor Dómino,
qui es conceptet del Spíritu sant
nascet del Vírgina Maria
fat suffrente de Pontius Pilatus
crucificat, morit e sepultet
descendet al mortes
resurectet del mortes ye li triesim die
ascendet in li ciel
ta il sede a dextre de su omnipotent patre
de ta il va venir, por judicar li viventes e li mortes.

Yo crede in li Spíritu sant.
li sant catolic eclesie
li comunité del santos
li remission del peccas
li resurection del córpor
e li eterni vive
Amen


Sonntag, 2. Juni 2013

Solmen lácrimes (Only teardrops)

Yo ha traductet li textu del canzon "Solmen lácrimes" (Only teardrops) de Emmelie de Forest ex li anglesi in Interlingue. Emmelie de Forest ha ganiat con ti canzon li Eurovision Song Contest (Eurovsion Canzon Concurse) 2013 in Malmö por Dania. Dunc: Dania deci-du punctus!SOLMEN LÁCRIMES (Only teardrops)
Canzon de Emmelie de Forest

Li ciel es rubi ho-nocte
Noi es al bord ho-nocte.
Null stelle filant quel guida nos

Ocul por ocul, pro quo dislacerar nos?

Ples, di ma pro quo, pro quo noi fa it tant desfacil?
Regarda nos nun, noi solmen have nos self por blamar.
It es vermen un honta.

Quant vez noi posse ganiar e perdir?

Quant vez noi posse rupter li regules ínter nos?
Solmen lácrimes.

Quant vez noi deve combatter?

Quant vez noi besona por regular it ínter nos?
Solmen lácrimes.

Dunc veni e incontra me nu

Ci sur li scene ho-nocte
Lass nos lassar detra li passate.

Ocul por ocul, pro quo dislacerar nos?

Ples, di ma pro quo, pro quo noi fa it tant desfacil?
Regarda nos nun, noi solmen have nos self por blamar.
It es vermen un honta.

Di me

Quant vez noi posse ganiar e perdir?
Quant vez noi posse rupter li regules ínter nos?
Solmen lácrimes.

Quant vez noi deve combatter?

Quant vez noi besona por regular it ínter nos?
Solmen lácrimes.

(Di me nu). To quo evenit es nu un obstacul ínter noi

Solmen lácrimes.
(Di me nu).  To quo eveint es nu un obstacul ínter noi.

Quant vez noi posse ganiar e perdir?

Quant vez noi posse rupter li regules ínter nos?
Solmen lácrimes.

Quant vez noi deve combatter?

Quant vez noi besona por regular it ínter nos?
Solmen lácrimes

Solmen lácrimes.

Solmen lácrimes.

Quant vez noi posse ganiar e perdir?

Quant vez noi posse rupter li regules ínter nos?
Solmen lácrimes.

Quant vez noi deve combatter?

Quant vez noi besona por regular it ínter nos?

Solmen lácrimes